ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24
Ιαν2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Έναρξη:       25 Ιανουαρίου 2017 Λήξη:           8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 24:00   Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 3/2017:...

«
||
»

ΚΑΙΡΟΣ

 

ΚΑΜΕΡΑ ΛΑΥΡΙΟ