Απρίλιος 19 2019 0Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσιας Διαβούλευση για την τροποποίηση των Τιμολογίων Λειτουργίας & Λιμενικών Δικαιωμάτων του Ο.Λ.Λ.Α.Ε.

19-4-2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΠ.ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΣ 286.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΔΑ

Υποβολή παρατηρήσεων