ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τα Σκάφη Αναψυχής που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε. προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση σε προβλήτα, συμπληρώνουν την Αίτηση-Σύμβαση , η οποία διέπεται από τους ακόλουθους όρους (Όροι Σύμβασης ).
Τιμολόγιο Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β.3402.10-8-2018)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση:Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου
Λαύριο 19500

E-mail:info@oll.gr    
Τηλέφωνο:22920-27711, 22920-22089
Fax:22920-22779