Ιούλιος 07 2017 0Comment

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 7/2017 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου για την συνεχή λειτουργία δύο (2) γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.»

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-2017