1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Μειοδοτικού Διαγωνισμού με θέμα «Επιλογή αναδόχου για την συνεχή λειτουργία δύο (2) γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-2017. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 5 ΑΚΙΝΗΤΟΥΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2-2017. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΜΙΛΥ. ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5 σκαφών 1-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EMILY 2-2017
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. ΑΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 8-2015…
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. ΑΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7-2015…
Στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους όρους των  παρακάτω τευχών Διακηρύξεων: Τεύχος αρ. 7/2015 για την επιλογή Αναδόχου του Έργου  «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που…
Έναρξη:       15 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη:           24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους όρους των  παρακάτω…

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση:Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου
Λαύριο 19500

E-mail:info@oll.gr    
Τηλέφωνο:22920-27711, 22920-22089
Fax:22920-22779