ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-2017. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 5 ΑΚΙΝΗΤΟΥΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2-2017. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΜΙΛΥ. ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5 σκαφών 1-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EMILY 2-2017
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. ΑΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 8-2015…
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. ΑΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7-2015…
Στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους όρους των  παρακάτω τευχών Διακηρύξεων: Τεύχος αρ. 7/2015 για την επιλογή Αναδόχου του Έργου  «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που…
Έναρξη:       15 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη:           24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους όρους των  παρακάτω…

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση:Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου
Λαύριο 19500

E-mail:info@oll.gr    
Τηλέφωνο:22920-27711, 22920-22089
Fax:22920-22779