Ιούνιος 20 2018 0Comment

Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Λ.Λ.Α.Ε., κ. Μανώλη Μαραγκουδάκη, στο Επιχειρηματικό Φόρουμ “Επενδύοντας στη Λαυρεωτική” (8 & 9/6/2018, Παλαιό Μηχανουργείο, Λιμάνι Λαυρίου).

Λιμάνι Λαυρίου Ανάπτυξη (ΕΠΙΧΕΙΡ. FORUM 8-9.6.18- ΜΗΧ.ΓΕΙΟ)