Απρίλιος 19 2019 0Comment

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ με αρ. 4/2019 Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου (διατηρητέο κτίριο «ΡΟΛΟΙ» με περιβάλλοντα χώρο)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟΙ 4-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΟΛΟΙ.ΑΔΑ